Kontraktstädning

Kontraktstädning

Ellas Städservice städabonnemang innebär att kunden får städning samma dag / tid respektive överenskommen vecka. Ordinarie städtid är 4 timmar. Kontrakt tecknas efter provstädning.

Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.  Provstädning är icke-bindande, men kunden måste själv senast 4 dagar efter provstädningen avbeställa fortsatt städning, i annat fall kommer kontrakt att skickas till kunden. Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag.

Det/ dom personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget. Betalning sker enligt en timtaxa. Fakturering sker månadsvis, månaden efter att städning utförts. Fakturan skickas via post, om inget annat avtalats. För att kunna utföra sina åtaganden, måste Ellas Städservice få fri åtkomst till städobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering, görs upp i samråd med kunden. Vid sjukdom hos Ellas Städservice personal, bestämmer kunden om en vikarie kan accepteras.

Ellas Städservice kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det är möjligt.

Ellas Städservice arbetar efter en städmall, som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden.

Mallen finns på hemsidan.

Checklista kontraktstädning

 Viktigt att veta vid kontraktstädning

• Uppsägningstiden är 1 månad, och uppsägning ska ske skriftligen via e-post.

• Reklamation ska göras direkt till Ellas Städservice.

• Detta avtal är juridiskt bindande.

• Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet.

• Utöver hemförsäkringen, har Ellas Städservice tecknat en ansvarsförsäkring.

• Vilket innebär att vid eventuell sak eller personskada utgår ersättning.

• Avbokningar som ej är akuta, ska göras skriftligen via mail senast 72 timmar före ordinarie städtid.

• I annat fall debiteras hela kostnaden.

• Akuta avbokningar görs via sms till angivet mobilnummer.